Voortvarend van idee naar resultaat

Adelante ontwikkelt solide bedrijfsconcepten en leidt abstracte ideeën, complexe vragen en praktische behoeften van organisaties, ondernemers, start-ups en investeerders voortvarend naar resultaat. Adelante doet dat alleen, of - waar nodig of versterkend - samen met een goed georganiseerd, op elkaar ingespeeld netwerk van zelfstandig werkende, hoog professionele, solide en ervaren experts op alle vakgebieden. Adelante organiseert en regisseert op vier domeinen flexibel, precies op maat, in de juiste mix en betaalbaar met een grote variatie aan strategische, tactische en praktische vragen.

'Adelante' is Spaans voor voortvarend, voorwaarts, vooruit helpen, voortgang maken, plannen ten uitvoer brengen, doorzetten en 'het er niet bij laten zitten'. Precies zo werkt Adelante. Daarbij neemt Adelante verantwoordelijkheid voor het vooraf omschreven resultaat of rendement van haar inzet, op basis van heldere, realistische en transparante afspraken tussen opdrachtgever en Adelante.